Fundacja Promocji Zdrowia Mariposa - Nowy Sącz

Fundacja Promocji Zdrowia Mariposa ma na celu wspieranie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji prozdrowotnej, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, aktywności zawodowej i kształceniu ustawicznemu, promocji nowoczesnych rozwiązań i technologii z zakresu profilaktyki, leczenia i szeroko pojętej medycyny estetycznej a w szczególności pomoc medyczna, wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom i dorosłym. Została założona przez osoby czynne zawodowo i doświadczone życiowo widzące potrzebę daleko idących zmian w tym zakresie. Zasięgiem swojego działania obejmuje subregion sądecki. Przedstawiciele fundacji prowadzą w wybranych szkołach subregionu cykliczne warsztaty z szeroko pojętej profilaktyki zdrowia oraz akcje charytatywne na rzecz ubogich, chorych członków lokalnego społeczeństwa. Jeszcze przed założeniem fundacji, fundatorzy oraz obecny zarząd organizowali wiele charytatywnych akcji. Pierwszym z charytatywnych przedsięwzięć była akcja „Modnie Pomagać” zorganizowana w 2013 roku, podczas której we współpracy z popularnymi aktorami i celebrytami zorganizowaliśmy odsprzedaż ekskluzywnych gadżetów i odzieży. Całkowity dochód z imprezy został przeznaczony na pomoc podopiecznej Fundacji „Będzie dobrze”. Ogromną satysfakcją jest organizowanie od 2014 w okresie grudnia akcji charytatywnej „Zostań Mikołajem” Ideą jest pomoc dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin w spełnieniu ich świątecznych marzeń. Lista dzieci typowana jest w Sądeckim Ośrodku Pomocy Społecznej, stąd szansa na obdarowanie tych, których sytuacja materialna jest naprawdę trudna. Darczyńcy to przede wszystkim osoby związane z fundacją Mariposa oraz liczni sponsorzy. Cieszy nas również coroczna współpraca i wsparcie ze strony sądeckich mediów, dzięki którym liczba Mikołajów sukcesywnie się powiększa. Z roku na rok wręczamy wspólnie coraz większą liczbę prezentów: rok 2014 – ponad 50, rok 2015 – 100, rok 2016 – 153, rok 2017 – 124 prezenty (łączna wartość prezentów to ponad 115 000 zł). W grudniu bieżącego roku fundacja wsparła z własnych środków finansowych akcję „Sport przeciw przemocy”, którą popierał ówczesny prezydent Miasta Nowego Sącza. Statut Fundacji Promocji Zdrowia dostępny jest tutaj

PROJEKT FUNDACJI W RAMACH PROFILAKTYKI PRZECIWUZALEŻNIENIOWEJ

Zakończyliśmy projekt pt. Niepodległa Zdrowa i Piękna prowadzony przez Fundację Promocji Zdrowia „Mariposa”, współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Województwa Małopolskiego. Celem podejmowanego zadania było przeprowadzenie wśród młodzieży z terenu Nowego Sącza akcji mającej na celu promowanie zdrowia, walkę z uzależnieniami oraz ograniczenie zjawisk patologicznych. Wśród młodzieży szkół Nowego Sącza przeprowadzone zostały warsztaty promujące zdrowy tryb życia, wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień. Uczestnicy poznali na nich zagrożenia z jakimi mogą się spotkać jak również sposoby radzenia sobie z nimi. Wspólnie przedstawili przykłady uzależnień, zachowań patologicznych oraz ich negatywny wpływ na życie. Zajęcia prowadzone były przez osoby o wykształceniu medycznym i pedagogicznym. Osobą wykładającą z dziedziny medycznej była nasza pielęgniarka Paulina Hycnar. Zajęcia prowadzone były przez osoby o wykształceniu medycznym, pedagogicznym. W każdej ze szkół, zostały utworzone i powołane do działania trzyosobowe zespoły liderów, których celem było promowanie życia bez uzależnień i niwelowanie patologicznych zachowań. Liderzy z każdej szkoły przygotowywali się do konkursu z zakresu tematyki projektu. Projekt wypełnił ważną lukę, gdyż mimo, że wszystkie instytucje pracujące z młodzieżą mają w swym statucie przeciwdziałanie uzależnieniom i kształtowanie odpowiednich postaw tolerancji i szacunku, to w praktyce działania te ograniczają się do rozwiązywania doraźnych problemów, najczęściej agresji fizycznej. Brak jednak rzetelnych działań obejmujących różne obszary patologii, ukazujących jej mechanizmy, długofalowe skutki, zmuszających do praktycznego działania. Projekt zatem znakomicie wpisuje się w działania statutowe i profilaktyczne każdej szkoły.

PROJEKT FUNDACJI – WSPARCIE DLA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Cieszymy się, że w ramach działań Fundacji Promocji Zdrowia Mariposa mogliśmy wesprzeć prowadzone w Nowym Sączu Schronisko dla zwierząt i jego podopiecznych. Wizytę poprzedziła rozmowa z prowadzącymi schronisko opiekunami, którzy wskazali najważniejsze potrzeby. Po zbiórce i zakupach przekazane zostało to co przed sezonem jesienno-zimowym najpotrzebniejsze: zapas wartościowej karmy oraz ciepłe koce i ręczniki, które zabezpieczą kojce w najchłodniejsze dni i noce. Już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania z naszymi mniejszymi przyjaciółmi.

PROJEKT FUNDACJI – ZOSTAŃ MIKOŁAJEM Z MARIPOSA MED-SPA

Kolejna edycja akcji charytatywnej „Zostań Mikołajem z Mariposa Med-Spa” już za nami! W tym roku listy do św. Mikołaja napisali najstarsi – podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Listy, jakie napisali seniorzy chwytały niejednokrotnie za serce. Mikołaj miał do spełnienia czasem bardzo prozaiczne życzenia, jak kawa, herbata, słodycze. Wielu podopiecznych prosiło o nowe buty czy wygodną i ciepłą odzież. Ze względu na sytuację związaną z pandemią i wyjątkowe warunki bezpieczeństwa, wręczenie prezentów odbyło się w budynku DPS z zachowaniem norm sanitarnych. Wszystkim podopiecznym życzymy dużo zdrowia i uśmiechu, być może Mikołaj odwiedzi ich jeszcze w niedalekiej przyszłości.

PROJEKT FUNDACJI – OCHRONA WZROKU I PROFILAKTYKA

W czerwcu 2020r. zakończyliśmy projekt „Zmysł wzroku i jego profilaktyka”. Na podstawie przygotowanego programu warsztatów przeprowadziliśmy wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych subregionu sądeckiego warsztaty zakresu wykorzystania algebry i geometrii w medycynie. Na podstawie zdobytej wiedzy uczestnicy przeprowadzili za pomocą profesjonalnego sprzętu medycznego badanie oka ludzkiego i ustalili opierając się na wykonanych działaniach matematycznych (analitycznych i wykreślnych) jego parametry. Określali wadę wzroku i dobierali metody korygujące wadę wzroku. Poznali również budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń i sprzętu okulistycznego. W pracach nad programem warsztatów udział brali nauczyciel matematyki, fizyki, lekarz okulista. Zajęcia prowadzone były w szkołach oraz w klinice znajdującej się na terenie Nowego Sącza z wykorzystaniem najnowszego sprzętu i wiedzy lekarzy. Podzielone były na część teoretyczną oraz praktyczną. Łącznie w projekcje wzięło udział 100 osób, w którym uczestnicy poznali optykę jako naukę oraz jej korelację z matematyką. Całość projektu była pokryta ze środków fundacji.